Mã Trường

Mã Trường

Nghiên Cứu Khoa Học

Thông báo V/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020-2021 (lần 3)

Cập nhật 04/05/2021 - 03:05:23 PM (GMT+7)

Căn cứ công văn số 348/TB-SKHCN ngày 29/3/2021 của Sở Khoa học và công nghệ tỉnh An Giang về việc tuyển chọn tổ chức, các nhân chủ trì thực hiện nhiemeh vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020 - 2021 (lần 3). Cụ thể như sau:

    1. Tên đề tài:

  • Đề tài: "Nghiên cứu lai tạo giống xoài mới đáp ứng được các điều kiện sinh trưởng, phát triển tại địa phương đồng thời có ưu thế xuất khẩu (Giai đoạn 1)";
  • Đề tài: "Di truyền chọn giống cá lóc (Channa striata) bố mẹ hậu bị cải thiện tính trạng tăng trưởng, tỷ lệ sống cá giống từ nguồn cá của bố mẹ thu ngoài tự nhiên".

    2. Hồ sơ đăng ký: xem tại thông báo sô 348/TB-SKHCN của Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh An Giang (đính kèm).

Nhà trường trân trọng thông báo và đề nghị các đơn vị phổ biến đến cán bộ, giảng viên có quan tâm đăng ký tham gia. Hồ sơ đăng ký vui lòng gửi về Phòng Quản lý khoa học & Sau đại học trước ngày 25/05/2021 để phòng tập hợp, báo cáo Hiệu trưởng và thực hiện các thủ tục đăng ký theo đúng quy định.

Các Nội Dung Liên Quan