Mã Trường

Mã Trường

Nghiên Cứu Khoa Học

Thông báo V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022

Cập nhật 23/03/2021 - 05:35:13 PM (GMT+7)

Căn cứ thông báo số 13/TB-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng  về việc thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022, với các nội dung như sau:

    - Nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN, áp dụng những thành tựu mới về KH&CN.
    - Ứng dụng tiến bộ KH&CN trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.
    - Nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông và đô thị, phát triển kinh tế biển, ứng phó biến đổi khí hậu.
    - Ứng dụng tiến bộ KH&CN để xây dựng các mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, ứng dụng tiến bộ KH&CN để bảo quản, chế biến nông sản sử dụng nguyên liệu địa phương.
    - Nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN, ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, xã hội số và đô thị thông minh của tỉnh.
   - Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KH&CN vào phát triển kinh tế du lịch, khai thác, quảng bá các sản phẩm văn hóa, lịch sử địa phương.
   - Các nhiệm vụ thực hiện các đột phá chiến lược của tỉnh theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 – 2025.
     Nhà trường trân trọng thông báo và đề nghị các đơn vị phổ biến đến các cán bộ, nhân viên, giảng viên có quan tâm đăng ký tham gia. Mẫu đề xuất nhiệm vụ và nội dung chi tiết vui lòng xem tại thông báo số 13/TB-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng (đính kèm). Thời gian đăng ký: gửi về Phòng Quản lý Khoa học & Sau Đại học trước 17h00 ngày 22/04/2021.
 

Các Nội Dung Liên Quan