Mã Trường

Mã Trường

Nghiên Cứu Khoa Học

Thông báo về việc gia hạn thời gian tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án vào năm 2021.

Cập nhật 23/03/2021 - 05:16:24 PM (GMT+7)

Căn cứ thông báo số 16/TB-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án vào năm 2021, với danh mục dự án như sau:

      +  Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ số trong quản lý, tổ chức sản xuất, kinh doanh, liên kết chuỗi cung ứng và tiêu thụ sản phẩm cho Hợp tác xã, doanh nghiệp.
      Nhà trường trân trọng thông báo và đề nghị các đơn vị phổ biến đến các cán bộ, nhân viên, giảng viên, nhà nghiên cứu có quan tâm đăng ký tham gia. Thành phần hồ sơ đăng ký tham gia xem tại thông báo số 16/TB-SKHCN của Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Sóc Trăng (đính kèm).
       Hồ sơ đăng ký gửi về phòng QLKH & SĐH trước ngày 22/04/2021 để phòng tổng hợp, báo cáo Hiệu trưởng và thực hiện các thủ tục đăng ký theo đúng quy định. 
 

Các Nội Dung Liên Quan