Mã Trường

Mã Trường

Nghiên Cứu Khoa Học

Thông báo tham gia các chương trình tài trợ, hợp tác của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup năm 2021

Cập nhật 18/03/2021 - 09:44:21 AM (GMT+7)

Căn cứ công văn về việc thông báo các chương trình tài trợ, hợp tác của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup năm 2021 của Viện nghiên cứu dữ liệu lớn, với các chương trình cụ thể như sau:

   1. VINIF01 – Chương trình tài trợ dự án khoa học công nghệ.
   2. VINIF03 – Tổ chức và tài trợ các hội thảo khoa học công nghệ.
   3. VINIF05 – Khóa học ngắn hạn và Giáo sư thỉnh giảng.
   4. VINIF06 – Học bổng Thạc sĩ, tiến sĩ trong nước.
   5. VINIF07 – Học bổng sau tiến sĩ trong nước.
   6. VINIF08 – Hợp tác tài trợ đào tạo thạc sĩ Khoa học dữ liệu.
   7. VINIF09 – Chương trình lưu giữ các giá trị văn hóa, lịch sử.
      Nhà trường trân trọng thông báo và đề nghị các đơn vị phổ biến đến các giảng viên, nhà nghiên cứu có quan tâm gửi hồ sơ đăng ký về . Phòng Quản lý Khoa học và Sau đại học (QLKH&SĐH) để phòng tổng hợp và thực hiện các công việc tiếp theo.
     Riêng chương trình Hợp tác tài trợ đào tạo thạc sĩ Khoa học dữ liệu quý thầy cô vui lòng gửi hồ sơ về phòng QLKH trước ngày 27/03/2021.
     Thông tin chi tiết về Quy chế của chương trình: điều kiện đăng ký, đối tượng đăng ký, hồ sơ, các bước thực hiện,… quý thầy cô vui lòng xem chi tiết tại công văn đính kèm. 


 

Các Nội Dung Liên Quan