Mã Trường

Mã Trường

Nghiên Cứu Khoa Học

Thông báo đăng ký tham dự Hội nghị Khoa học trẻ lần thứ 3 năm 2021.

Cập nhật 04/03/2021 - 09:23:25 AM (GMT+7)

Căn cứ công văn số 55/ĐHCN-QLKH ngày 02/2/2021 của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh về việc mời tham dự Hội nghị Khoa học trẻ lần thứ 3 năm 2021.

Nhằm tạo môi trường giao lưu và học hỏi, cũng như tăng cường sự kết nối, chia sẻ khoa học trẻ, cũng như tạo cầu nối cho các nhà nghiên cứu trẻ, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị khoa học trẻ lần thứ 3 năm 2021 với chủ đề: “Tri thức trẻ Thời đại 4.0”.
Thông tin về việc đăng ký tham dự và gửi tham luận cho Hội thảo như sau:
   - Thời gian nhận bài tóm tắt: ngày 01/05/2021
   - Thời gian nhận bài toàn văn: ngày 11/04/2021
   - Tổ chức Hội nghị (dự kiến): 7h30, ngày 21/05/2021 (Thứ Sáu)
   - Địa điểm: Hội trường E4, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
(Số 12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Quận Gò Vấp, TP.HCM)
Nhà trường trân trọng thông báo và đề nghị các đơn vị phổ biến đến các cán bộ, nhân viên, giảng viên, nhà nghiên cứu có quan tâm đăng ký tham gia Hội thảo. Các nội dung chi tiết khác vui lòng xem tại công văn số 55/ĐHCN-QLKH ngày 02/2/2021 của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (đính kèm).
 

Các Nội Dung Liên Quan