Mã Trường

Mã Trường

Nghiên Cứu Khoa Học

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen cấp tỉnh năm 2021

Cập nhật 04/03/2021 - 09:01:08 AM (GMT+7)

Căn cứ thông báo số 12/TB-KHCN ngày 25/02/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen cấp tỉnh năm 2021, với các danh mục nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen như sau:

  1. Bảo tồn nguồn gen thực vật
     -  Bảo tồn và phát triển cây nhân trần tía (Adenosma bracteosum Bonati) tại Vườn quốc gia Lò gò – Xa mát, tỉnh Tây Ninh.
   2. Bảo tồn nguồn gen động vật
     - Bảo tồn nguồn gen 03 loài: Gà lôi hông tía (Lophura diardi); Gà tiền mặt đỏ (Polyplectron germaini); Công xanh Việt Nam (Pavo muticusimperator) tại Vườn quốc gia Lò gò Xa mát.
    Nhà trường trân trọng thông báo và đề nghị các đơn vị phổ biến đến các cán bộ, nhân viên, giảng viên, nhà nghiên cứu có quan tâm đăng ký tham gia. Thành phần hồ sơ đăng ký tham gia xem tại thông báo số 12/TB-KHCN của Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Tây Ninh (đính kèm). Thời gian đăng ký: gửi về Phòng Quản lý Khoa học & Sau Đại học trước ngày 03/05/2021.
Thông tin chi tiết đính kèm.

Các Nội Dung Liên Quan