Mã Trường

Mã Trường

Nghiên Cứu Khoa Học

Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2018 của tỉnh Sóc Trăng

Cập nhật 04/04/2017 - 05:00:00 PM (GMT+7)

Nhằm xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KH&CN năm 2018 có chất lượng, phục vụ thiết thực mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; giải quyết những vấn đề cấp thiết của địa phương, Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng thông báo đến các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp trong tỉnh và các tổ chức KH&CN đề xuất nhiệm vụ KH&CN.

1. Nội dung đề xuất

Các nhiệm vụ KH&CN được đề xuất thực hiện năm 2018 sẽ ưu tiên tập trung vào các lĩnh vực sau:

- Nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các giống cây trồng, vật nuôi mới có năng suất và chất lượng cao, có khả năng thích ứng cao với điều kiện biến đổi khí hậu và đảm bảo thị trường tiêu thụ.
- Ứng dụng tiến bộ KH&CN trong sản xuất nông nghiệp, thủy sản; phát triển kinh tế biển và ven biển; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các ngành nghề ở nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực chế biến nông sản, thủy sản chủ lực của tỉnh nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm; nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ tiên tiến, thiết bị phù hợp nhằm tăng tỷ lệ cơ giới hóa trong các khâu sản xuất nông nghiệp (cơ giới hóa đồng bộ từ khâu làm đất, gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch) góp phần giảm thất thoát sau thu hoạch và trong quá trình bảo quản các loại nông sản, thủy sản chủ lực của tỉnh, nâng cao thu nhập cho người dân.
- Nghiên cứu đổi mới công nghệ theo hướng sản xuất sạch, tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo, hạ giá thành sản phẩm trong sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất góp phần phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng toàn diện, hiệu quả và bền vững trên cơ sở phát huy tối đa lợi thế của từng địa phương.
- Nghiên cứu các giải pháp tiêu thụ sản phẩm nông sản, thủy sản đảm bảo nhu cầu sản xuất bền vững của địa phương.
- Nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ KH&CN trong việc khai thác y học cổ truyền kết hợp tây y trong chăm sóc sức khỏe và điều trị các bệnh nan y ở vùng dân tộc.
- Nghiên cứu xây dựng các mô hình khai thác, phát triển các loại hình du lịch tâm linh, văn hóa lễ hội tại các điểm chùa, các điểm di tích cấp quốc gia, cấp tỉnh, kết hợp những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer trong hoạt động du lịch. Ứng dụng tiến bộ KH&CN để xây dựng và phát triển các loại hình du lịch sinh thái rừng ngập mặn, sông nước miệt vườn theo điều kiện tự nhiên của từng địa phương.

2. Yêu cầu

Các nhiệm vụ KH&CN phải đáp ứng hoặc giải quyết những vấn đề cấp thiết của tỉnh Sóc Trăng, có ý nghĩa đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đảm bảo tính khoa học và thực tiễn, có địa chỉ áp dụng cụ thể, có hiệu quả và có khả năng ứng dụng hoặc thương mại hóa.

Có phương án chuyển giao kết quả nghiên cứu, ứng dụng khả thi và có tổ chức hoặc doanh nghiệp cam kết áp dụng kết quả.

3. Một số điểm lưu ý trong đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2018

Các nhiệm vụ KH&CN được đề xuất dưới dạng: Đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, dự án KH&CN, dự án sản xuất thử nghiệm theo cơ chế đặt hàng từ các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (thông qua Phiếu đề xuất phải có xác nhận sử dụng kết quả của các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh).

Theo quy định của Luật KH&CN năm 2013 và các văn bản hướng dẫn của Bộ KH&CN, các nhiệm vụ KH&CN sẽ được thực hiện dưới hình thức đặt hàng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện.

Chỉ có các nhiệm vụ KH&CN sau đây mới được giao trực tiếp:

- Nhiệm vụ KH&CN thuộc bí mật quốc gia, đặc thù phục vụ quốc phòng, an ninh.
- Nhiệm vụ KH&CN đột xuất.
- Nhiệm vụ KH&CN chỉ có 01 tổ chức KH&CN có đủ điều kiện về nhân lực, chuyên môn, trang thiết bị để thực hiện nhiệm vụ đó.

Các Thầy cô vui lòng gửi hồ sơ đến Phòng Quản lý Khoa học & Sau đại học (A207) trước ngày 21/3/2017, để Phòng tổng hợp và thực hiện các công việc tiếp theo.

Download

Thông báo số 11/TB-SKHCN

Biểu mẫu