Mã Trường

Mã Trường
photo-216

Giới thiệu khoa

Giới thiệu triết lý giáo dục

Cập nhật 29/10/2019 - 12:38:54 PM (GMT+7)

Dựa trên nền tảng triết lý giáo dục của Trường “Chất lượng – Trách nhiệm – Chính trực – Hợp tác – Sáng tạo” hướng đến mục tiêu đào tạo ra những kỹ sư, cử nhân có chất lượng, kiến thức vững chắc, có trách nhiệm với xã hội, gia đình và bản thân, đề cao tính chính trực và sẵn sàng hội nhập vào bất cứ môi trường làm việc nào, chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông đã được xây dựng với mục tiêu đào tạo ra các kỹ sư có kiến thức cơ bản vững chắc, kiến thức chuyên môn sâu, kỹ năng vững vàng, nghiệp vụ giỏi, ngoại ngữ tốt, tư duy độc lập, lòng trung thực và tinh thần trách nhiệm cao để đáp ứng các yêu cầu của nhà tuyển dụng cũng như trở thành người công dân có ích cho phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

 

Triết lý giáo dục của khoa Điện – Điện tử, đó là: Năng lực – Đạo đức – Trách nhiệm được xây dựng với các giá trị cốt lõi như sau:

  • Năng lực, để có thể ứng dụng kiến thức chuyên môn hiệu quả, sáng tạo; tận dụng và phát triển khả năng tự học để kiến tạo và nâng cao trình độ bản thân trong môi trường nghề nghiệp và trong hoạt động xã hội.
  • Phẩm chất đạo đức tốt, khắc sâu vào tâm trí từng cá nhân đạo đức nghề nghiệp, trung thực trong mọi vấn đề và luôn tự tin vào giá trị cốt lõi của học tập suốt đời.
  • Trách nhiệm với xã hội, gia đình và bản thân, tạo niềm tin từ đồng nghiệp, cộng đồng để có thể sẵn sàng tiếp nhận công việc chuyên môn và hội nhập quốc tế. 

Triết lý giáo dục của Nhà trường và khoa Điện – Điện tử được vận dụng để triển khai các hoạt động dạy và học:

  • Thúc đẩy các phương pháp giảng dạy tích cực, lấy người học làm trung tâm, đổi mới phương pháp giảng dạy để xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc và phát triển kỹ năng học tập một cách năng động và tích cực.
  • Tạo cho sinh viên sự yêu thích tìm tòi và khám phá, chủ động trong việc học thông qua một số buổi seminar, các buổi triển lãm thiết bị mới, các cuộc thi học thuật như: Olympic kỹ thuật số, Thiết kế mạch điện tử, Sáng tạo robot…
  • Kết hợp lý thuyết với thực hành, cùng với các chuyến đi tham quan thực tế tại doanh nghiệp nhằm:

- Giúp sinh viên tiếp cận với quy trình sản xuất và môi trường nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệ, tăng khả năng vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề trong thực tế. 

- Tạo điều kiện để sinh viên tham gia các dự án về phát triển sản phẩm cho doanh nghiệp, nhằm kích thích khả năng tư duy sáng tạo, đưa kiến thức vào ứng dụng một cách hiệu quả.

  • Huấn luyện cho sinh viên khả năng phân tích và giải quyết các vấn đề kỹ thuật từ cấp độ đơn giản đến phức tạp, phát triển các kỹ năng mềm như khả năng làm việc nhóm, khả năng giao tiếp, các kỹ năng ngoại ngữ, tiếp cận và thu thập thông tin … để sinh viên rèn luyện kỹ năng học tập suốt đời.
  • Hướng dẫn và xây dựng lòng yêu nghề, đạo đức nghề nghiệp, sự trung thực và thái độ chuyên nghiệp, có trách nhiệm đối với bản thân, công việc, gia đình và xã hội.

Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật