Mã Trường

Mã Trường
photo-216

Giới thiệu khoa

Tầm nhìn, Sứ mạng và Triết lý giáo dục của khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn

Cập nhật 28/10/2019 - 12:14:19 PM (GMT+7)

Tầm nhìn, Sứ mạng và Triết lý giáo dục của khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn.

 

Tầm nhìn: Khoa Điện - Điện tử phấn đấu trở thành một đơn vị có uy tín và có chất lượng tốt, phù hợp với định hướng phát triển của Trường ĐH Công Nghệ Sài Gòn, đào tạo các ngành Kỹ thuật Điện, Điện tử, Viễn thông, Máy tính; có chất lượng, đạt tiêu chuẩn với chương trình đào tạo tiên tiến và định hướng theo sự phát triển công nghiệp 4.0. Đến năm 2030, Khoa Điện - Điện Tử trở thành một thành viên của cơ sở đào tạo, NCKH, chuyển giao công nghệ và cung ứng dịch vụ có chất lượng và uy tín trong các cơ sở giáo dục ĐH theo định hướng ứng dụng ở Việt Nam. 

 

Sứ mạng là một thành viên của Trường ĐH Công Nghệ Sài Gòn, Khoa Điện - Điện Tử chịu trách nhiệm đào tạo đa ngành, đa hệ thuộc lĩnh vực Điện, Điện tử, Viễn thông, Kỹ thuật máy tính trình độ ĐH; cung cấp nguồn nhân lực chất lượng có phẩm chất đạo đức, tư duy độc lập, sáng tạo, chuyên môn cao, nghiệp vụ giỏi, văn hóa và ngoại ngữ tốt, phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế.

 

Triết lý giáo dục cũng phù hợp với triết lý giáo dục của Trường “Chất lượng – Trách nhiệm – Chính trực – Hợp tác – Sáng tạo”, triết lý giáo dục của khoa Điện - Điện Tử “Năng lực  – Đạo đức – Trách nhiệm”.

 

Với tinh thần NCKH, phát triển công nghệ, trên nền tảng nhân văn, Khoa Điện - Điện Tử hướng đến mục tiêu đào tạo ra những kỹ sư có năng lực chuyên môn, sử dụng hiệu quả chuyên môn, có khả năng tự học tự phát triển nghề nghiệp, có phẩm chất đạo đức nhất là đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm với xã hội, thân thiện với cộng đồng và sẵn sàng hội nhập vào mọi môi trường làm việc.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật