Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Nghiên Cứu Khoa Học

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN NHẬN SẢN PHẨM DỰ THI CUỘC THI “THIẾT KẾ XE Ô TÔ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH TRONG KHU CÔNG NGHỆ CAO”

Cập nhật 20/12/2011 - 09:50:58 AM (GMT+7)
           

 


           BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHỆ CAO                                             TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
                     THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                                   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

 

THÔNG BÁO
THAY ĐỔI THỜI GIAN NHẬN SẢN PHẨM DỰ THI CUỘC THI
“THIẾT KẾ XE Ô TÔ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH TRONG KHU CÔNG NGHỆ CAO”

 

       Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đội dự thi chuẩn bị tốt sản phẩm dự thi. Ban tổ chức cuộc thi trân trọng thông báo thời gian nhận sản phẩm dự thi hạn chót ngày 10/02/2012 thay vì ngày 24/12/2011 như đã thông báo trước đây.

       Sản phẩm dự thi:

    * Thuyết minh thiết kế xe năng lượng mặt trời vận chuyển hành khách trong Khu công nghệ cao, có bảng tính tỷ lệ sử dụng năng lượng mặt trời trong các thời tiết điển hình trong năm.
    * Bảng vẽ thiết kế: Khung, sườn, tổng thành-hệ truyền động, cơ cấu lái, phanh, hệ thống điện: năng lượng mặt trời, sạc- inverter, chiếu sáng… gồm sơ đồ bản vẽ lắp cụm thành phần (không cần bản vẽ thiết kế chi tiết máy). Hình thức trình bày bản vẽ, sơ đồ theo tiêu chuẩn Việt Nam.

 

Ban tổ chức xin trân trọng thông báo.!

Để biết thêm thông tin chi tiết, liên hệ

Ms. Lê Thị Kim Vân
Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM
Điện thoại: 3 736 0290 – Ext: 108  - Email: phongqlkhcnc@gmail.com


Thông tin  cuộc thi cập nhật tại website:
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn;
http://www.ecc-hcm.gov.vn

 

Các Nội Dung Liên Quan


Giới Thiệu STU