Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Nghiên Cứu Khoa Học

Thông báo về việc đăng ký viết bài Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ IV "Mạng và hệ thống thông minh 2024 - ICISN"

Cập nhật 18/10/2023 - 05:45:40 PM (GMT+7)

Căn cứ Công văn số 550/ĐHFPT của Trường Đại học FPT thông qua đơn vị trực thuộc là Trung tâm liên kết FPT Swinburne về việc mời viết bài Hội thảo khoa học quốc tế với các nội dung cụ thể như sau:

1. Chủ đề của Hội thảo.

- Mạng di động và không dây

- Mạng máy tính và truyền thông phân tán

- Cơ sở của Khoa học máy tính

- Xử lý giọng nói và trí tuệ nhân tạo

- Kỹ thuật phần mềm & Phương pháp phát triển phần mềm

- Hệ thống điện tử thông minh

- Xử lý tín hiệu

- Kỹ thuật Ăng-ten và truyền sóng,...

2. Thời gian, địa điểm và hình thức gửi bài.

- Thời gian: 22/03 - 23/03/2024.

- Địa điểm: Swinburne Innovation Space, 80 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

- Hình thức gửi bài: gửi qua website chính thức của Hội thảo https://icisn.com/.

Nhà trường trân trọng thông báo và đề nghị các đơn vị phổ biến đến các cán bộ, nhân viên, giảng viên, nhà nghiên cứu có quan tâm đăng ký tham gia. Các nội dung chi tiết khác vui lòng xem tại công văn số 550/ĐHFPT của Trường Đại học FPT (đính kèm).


Giới Thiệu STU