Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Nghiên Cứu Khoa Học

Thông báo Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án năm 2024.

Cập nhật 14/09/2023 - 04:05:18 PM (GMT+7)

Căn cứ thông báo số 74/TB-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án vào năm 2024, với đề tài như sau: 

    1. Nghiên cứu đánh giá hiện trạng bãi nghêu và đề xuất quy hoạch vùng nuôi nghêu phù hợp vùng biển ven bờ huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng. 
    2. Tạo lập, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý Sóc Trăng cho sản phẩm vú sữa của tỉnh Sóc Trăng.
   Nhà trường trân trọng thông báo và đề nghị các đơn vị phổ biến đến các cán bộ, nhân viên, giảng viên, nhà nghiên cứu có quan tâm đăng ký tham gia. Thành phần hồ sơ đăng ký tham gia xem tại thông báo số 74/TB-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng (đính kèm). Thời gian đăng ký: gửi về Phòng Quản lý Khoa học & Sau Đại học trước ngày 17/10/2023. 
 


Giới Thiệu STU