Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Nghiên Cứu Khoa Học

Thông báo Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2023 (đợt 2)

Cập nhật 28/09/2023 - 06:42:10 PM (GMT+7)

Căn cứ thông báo số 1089/TB-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ Khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023 (đợt 2), với đề tài như sau: 

   1. Điều tra, khảo sát và triển khai các giải pháp nhằm nâng cao trình độ, năng lực công nghệ của doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm; chế biến thủy hải sản, chế biến và bảo quản thanh long, sản xuất tôm giống trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
   2. Nghiên cứu và xây dựng mô hình phát triển kinh tế ban đêm phù hợp với lợi thế và điều kiện thực tiễn tỉnh Bình Thuận.
   3. Đánh giá giá trị đặc sắc về đa dạng sinh học và điều kiện tự nhiên khu vực Suối nước nóng Bưng Thị, tỉnh Bình Thuận để phục vụ mục tiêu bảo tồn và phát triển du lịch sinh thái.
   4. Nghiên cứu điều tra thu thập các giống cây dược liệu và đề xuất phương án bảo tồn, phát triển cây dược liệu tỉnh Bình Thuận.
   5. Xây dựng, quản lý và phát triển Nhãn hiệu Chứng nhận cho sản phẩm Mực một nắng tại tỉnh Bình Thuận.
   6. Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất đồ uống và thực phẩm chống lão hóa giàu calcium từ quả thanh long tại tỉnh Bình Thuận. 
Nhà trường trân trọng thông báo và đề nghị các đơn vị phổ biến đến các cán bộ, nhân viên, giảng viên, nhà nghiên cứu có quan tâm đăng ký tham gia. Thành phần hồ sơ đăng ký tham gia xem tại thông báo số 1089/TB-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận (đính kèm). Thời gian đăng ký: gửi về Phòng Quản lý Khoa học & Sau Đại học trước ngày 18/10/2023. 
Trân trọng./.
 


Giới Thiệu STU