Mã Trường

Mã Trường
photo-208

Văn Bản

Bài thu hoạch Lớp Lý Luận Chính Trị tháng 6 năm 2022

Cập nhật 27/06/2022 - 06:31:37 PM (GMT+7)

Thời gian làm bài: từ ngày 27/6/2022 đến 23h59 ngày 05/07/2022

Bài thu hoạch Lớp Lý Luận Chính Trị tháng 12 năm 2020

Lưu ý: ĐIỀU KIỆN CÔNG NHẬN VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN (*) HOÀN THÀNH

  - Học viên tham gia lớp có điểm danh đầy đủ (Ban tổ chức lớp sẽ điểm danh bất kỳ, vắng thời điểm điểm danh là tính vắng và không công nhận kết quả).

   - Làm bài Thu hoạch cuối buổi học đạt ít nhất 5 điểm trở lên.

(*) Giá trị của giấy chứng nhận: Giấy chứng nhận Chuyên đề lý luận chính trị do Đoàn trường cấp có giá trị đến hết tuổi Đoàn theo quy định.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Văn phòng Đoàn hoặc Ban Xây dựng Đoàn Trường để được giải đáp và thực hiện thống nhất, đúng quy định.

LINK LÀM BÀI THU HOẠCH: TẠI ĐÂY


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật