Mã Trường

Mã Trường
photo-208

Văn Bản

Thông tin kết quả thi đua Công tác Hội và phong trào Sinh viên năm học 2008 - 2009.

Cập nhật 07/07/2009 - 04:13:07 PM (GMT+7)
Dựa trên kết quả công tác Hội và phong trào Sinh viên năm học 2008 - 2009 Ban Thư Ký Hội Sinh viên Thành phố đã tiến hành kiểm tra và xếp loại thi đua năm học 2008 - 2009. xin thông tin kết quả thi đua công tác Hội và phong trào Sinh viên tới toàn thể các bạn Hội viên Sinh viên như sau:

Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật