Mã Trường

Mã Trường
photo-208

Văn Bản

[Thông báo] Lớp Cảm tình Đoàn và Lớp Lý luận Chính trị năm 2021

Cập nhật 14/04/2021 - 10:02:29 AM (GMT+7)

* Dành cho các bạn sinh viên chưa kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
* Thời gian học:(dự kiến) 18g00 - 20g00 ngày 26/04/2021 (Thứ 2).
* Địa điểm học: phòng C901.
* Lệ phí: 10.000 đồng (đóng trực tiếp tại VP Đoàn TN - Hội SV - C103).

* Link Đăng ký: Tại đây

-------------------------------------------------

* Dành cho Đoàn viên STU
* Thời gian (DỰ KIẾN): 08h00 đến 11h00 ngày 25/04/2021 (Chủ Nhật)
* Địa điểm : Hội trường A, trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn
* Lệ phí: 20.000 đồng (đóng trực tiếp tại VP Đoàn TN - Hội SV - C103)

* Link Đăng ký: Tại đây


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật