Mã Trường

Mã Trường
photo-208

Sinh Viên STU

[Thông báo] Lớp Cảm tình Đoàn và Lớp Lý luận Chính trị (đợt tháng 12) năm 2020

Cập nhật 13/11/2020 - 04:47:27 PM (GMT+7)

* Dành cho các bạn sinh viên chưa kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
* Thời gian học: 18g00 - 20g00 ngày 07/12/2020 (Thứ 2).
* Địa điểm học: phòng C901.
* Lệ phí: 10.000 đồng (đóng trực tiếp tại VP Đoàn TN - Hội SV - C103).

* Link đăng ký: https://bit.ly/DK_LOP_CTD_12

* Chi tiết: Xem tại đây

----------------------------------------------------------------------

* Dành cho Đoàn viên STU
* Thời gian: cả ngày (2 buổi) ngày 13/12/2020 (Chủ Nhật)
- Buổi 1: 08h00 đến 11h00
- Buổi 2: 13h30 đến 16h00
* Địa điểm : Hội trường B, trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn
* Lệ phí: 20.000 đồng (đóng trực tiếp tại VP Đoàn TN - Hội SV - C103).

* Link đăng ký: https://bit.ly/DK_LOP_LLCT_12

* Chi tiết: Xem tại đây

 


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật