Mã Trường

Mã Trường
photo-208

Văn Bản

TB Kết quả đợt quyên góp, ủng hộ đồng bào Miền Trung bị ảnh hưởng của cơn bão số 9.

Cập nhật 10/10/2009 - 07:39:58 PM (GMT+7)
Ngay sau khi kêu gọi đợt quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung bị ảnh hưởng của cơn bão số 9. Đoàn trường đã nhận được sự quan tâm ủng hộ nhiệt tình của đông đảo ĐVTN, các anh chị Sinh viên hệ HCĐH tính đến ngày 10/10/2009 tổng số tiền quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung của sinh viên STU đã lên tới gần 17 Triệu đồng Đoàn trường xin thông tin DS các đơn vị ủng hộ đến toàn thể các bạn Đoàn viên thanh niên, sinh viên trường, cụ thể như sau:

Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật