Mã Trường

Mã Trường
photo-208

Văn Bản

Thông báo: V/v Rút hồ sơ Đoàn của Đoàn viên hệ Đại học khóa 2005, Cao Đẳng khóa 2006

Cập nhật 01/09/2009 - 12:05:02 PM (GMT+7)
Nhằm đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên hệ Đại học khóa 2005, Cao Đẳng khóa 2006 chyển sinh hoạt Đoàn sau khi tốt nghiệp ra trường, Đoàn trường thông báo cho đoàn viên Đại học khóa 2005, Cao Đẳng khóa 2006 về việc chuyển hồ sơ Đoàn như sau:

1.     Quy trình rút sổ Đoàn

-       Các yêu cầu rút sổ Đoàn phải đăng kí trước tại văn phòng Đoàn trường; hoặc qua e-mail: hoisinhvienstu@gmail.com, ghi rõ tên mail: ĐĂNG KÝ CHUYỂN HỒ SƠ ĐOÀN, Họ tên, chi Đoàn, khoa và yêu cầu ghi chuyển sinh hoạt Đoàn tới đâu (Nơi sinh hoạt mới của Đoàn viên, VD: Đoàn phường 4, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh).

-       Nhận hồ sơ Đoàn trong các ngày từ thứ hai đến thứ 5 hàng tuần, khi đi mang theo biên nhận hồ sơ Đoàn và thẻ sinh viên.

-       Các trường hợp không đăng ký sẽ nhận trực tiếp khi nhận hồ sơ tốt nghiệp (trong hồ sơ sẽ không ghi rõ nơi chuyển đến mà chỉ ghi là chuyển đến Cơ sở mới).

-       Thời gian:      Buổi sáng: 8h30 – 11h30

                                Buổi chiều: 14h00 – 16h30

-       Địa điểm: Văn phòng Đoàn trường Phòng C302, 180 Cao Lỗ, P.4, Q.8.

2.     Thời hạn

-       Thời hạn chuyển hồ sơ Đoàn: Từ ngày có quyết định tốt nghiệp của sinh viên Đại học khóa 2005, Cao Đẳng khóa 2006 đến ngày 20/2/2010. Sau thời hạn trên, Đoàn trường sẽ không giải quyết bất kì yêu cầu chuyển hồ sơ nào của đoàn viên (toàn bộ hồ sơ Đoàn sẽ bị hủy theo hướng dẫn thực hiện điều lệ Đoàn).

-       Các trường hợp Đoàn viên lưu ban, đang trong giai đoạn trả nợ, tốt nghiệp trễ hạn phải gửi e-mail về địa chỉ hoisinhvienstu@gmail.com, ghi rõ tên mail: DIEU CHINH THOI HAN TOT NGHIEP, để điều chỉnh việc quản lý hồ sơ đoàn viên. Email phải ghi rõ nội dung họ tên, ngày sinh, lớp chuyên ngành và đã điều chỉnh chuyển xuống lớp khóa nào hay chưa đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 1 của khóa 2005 đối với hệ Đại học, khóa 2006 đối với hệ Cao Đẳng.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Văn phòng Đoàn trường. Địa chỉ: Phòng C302, Số 180 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh – ĐT: 08.38505520 (226,219). Hoăc tại Website: www.stu.edu.vn/doanthe/doanthanhnien.

 

 

Nơi nhận:

- Các Đoàn khoa;

- Các chi Đoàn khóa 2005, 2006;

- Website;

- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

(đã kí)

PHẠM VĂN LINH

 


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật