Mã Trường

Mã Trường
photo-208

Văn Bản

Thông báo V/v Làm thẻ Hội viên Hội Sinh viên Việt Nam

Cập nhật 11/10/2009 - 01:07:20 PM (GMT+7)
Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2009 – 2010 và để tạo điều kiện thuận lợi cho Sinh viên trong các hoạt động học tập, nghiên cứu, sinh hoạt CLB Đội – nhóm, các hoạt động đoàn thể – xã hội, cũng như ứng dụng các tiện ích ngân hàng tích hợp trên Thẻ Hội viên trong thời gian học tại Trường, Hội Sinh viên trường tổ chức làm thẻ mới (thẻ PVC cứng, có mã vạch) và thu hồi/đổi lại thẻ Hội viên Hội Sinh viên cho tất cả sinh viên các lớp Đại học, Cao Đẳng chính quy khoá 2009.

Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật