Mã Trường

Mã Trường
photo-231

Thông tin Hướng dẫn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THƯ VIỆN SỐ (thuvienso.stu.edu.vn)

Cập nhật 27/12/2021 - 11:57:25 AM (GMT+7)

TÀI lIỆU SỐ

- Liên kết: thuvienso.stu.edu.vn

- Đăng nhập:

    1. Giảng viên: Tên đăng nhập/mật khẩu = họ và tên viết liền không dấu

    2. Sinh viên: Tên đăng nhập = Mã số sinh viên / mật khẩu = ngày tháng năm sinh

- Hướng dẫn chi tiết: Click vào đây