Mã Trường

Mã Trường
photo-231

Sách Mới

Thông Báo Sử Dụng Trang Thư Viện Số (thuvienso.stu.edu.vn)

Cập nhật 27/12/2021 - 11:50:14 AM (GMT+7)
Thư viện Nhà trường vừa được cho bổ sung trang thuvienso.stu.edu.vn, hiện tại đã cung cấp tài khoản đợt 1 để dowload miễn phí cho cán bộ- Giảng viên và các bạn sinh viên năm 4 và lớp trưởng, bí thư của các lớp, thông tin đăng nhập như sau :

 Đối với CBNV-GV:

Tên đăng nhập = họ và tên viết liền không dấu

Mật khẩu = họ và tên viết liền không dấu     

Đối với Sinh viên:

Tên đăng nhập = Mã số sinh viên

Mật khẩu = Ngày tháng năm sinh

    Thư viện xin thông báo để quý Thầy Cô và các bạn Sinh viên sử dụng. 

Những bạn Sinh viên chưa được kích hoạt tài khoản dowload nhưng có nhu cầu sử dụng thuvienso.stu.edu.vn  có thể đăng ký  với Thư viện để được cấp tài khoản sử dụng miễn phí đợt 2, ưu tiên đăng ký theo lớp:
 
Thời hạn nhận đăng ký: từ nay đến hết ngày 14/01/2022

Địa chỉ nhận thông tin đăng ký : tại Thư viện hoặc gửi qua mail: thao.nguyenthanh@stu.edu.vn theo biểu mẫu sau

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ  TẠO TÀI KHOẢN
STT Mã SV Họ và tên Giới tính Ngày tháng 
năm sinh
Mã lớp Địa chỉ mail