Giới thiệu khoa

Giới thiệu Khoa Công nghệ Thực phẩm

Giới thiệu Khoa Công nghệ Thực phẩm (25/05/2019)  

Khoa Công nghệ Thực phẩm (CNTP) là một trong những khoa được thành lập đầu tiên của trường đại học Công nghệ Sài Gòn, là nơi...Chi tiết

Sơ đồ tổ chức

Các hoạt động

Cuộc thi

Cuộc thi "Nghiên cứu khoa học sinh viên ngành Công nghệ thực phẩm 2019" (12/07/2019)  

Vào ngày 12/07/2019, Khoa Công nghệ Thực phẩm tổ chức thành công cuộc thi “Nghiên cứu khoa học sinh viên ngành Công nghệ Thực phẩm 2019”.

Chi tiết

VIDEO CLIPS