Giới thiệu khoa

Giới thiệu Khoa Công nghệ Thực phẩm

Giới thiệu Khoa Công nghệ Thực phẩm (28/07/2009)  
Khoa học thực phẩm: hóa học, hóa sinh, vi sinh vật, vật lý thực phẩm, dinh dưỡng, vệ sinh an toàn, đánh giá cảm quan và phân tích thực phẩmChi tiết

Sơ đồ tổ chức

Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên (07/09/2010)  

Hiện tại, Khoa Công Nghệ Thực Phẩm có 24 Giảng viên cơ hữu, trong đó có:

1 Giáo sư Tiến sĩ khoa học.

3 Tiến sĩ.

9 Thạc sĩ.

6 Kỹ sư và Cử...Chi tiết

Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất (20/04/2009)  
Khoa Công Nghệ Thực Phẩm hiện có 6 phòng thí nghiệm:
–    Phòng thí nghiệm Khoa Học thực phẩm (Hóa học – Hóa sinh Thực phẩm, Hóa đại cương).
–   ...Chi tiết

Các hoạt động

Giảng viên khoa Công nghệ Thực phẩm tham gia Hội nghị khoa học toàn quốc tại Hà Nội

Giảng viên khoa Công nghệ Thực phẩm tham gia Hội nghị khoa học toàn quốc tại Hà Nội (05/12/2014)  

          Hội nghị khoa học toàn quốc với tiêu đề “Khoa học và công nghệ lương thực, thực phẩm hướng tới nền công nghiệp thực phẩm phát triển...Chi tiết

VIDEO CLIPS