Sơ đồ tổ chức

In
  • Sơ đồ tổ chức

    Đội ngũ giảng viên

    Đội ngũ giảng viên

    Hiện tại, Khoa Công Nghệ Thực Phẩm có 24 Giảng viên cơ hữu, trong đó có: 1 Giáo sư Tiến sĩ khoa học. 3 Tiến sĩ. 9 Thạc sĩ. 6 Kỹ sư và Cử nhân. 2 Thư ký khoa  (07/09/2010) Chi tiết

photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin

VIDEO CLIPS