Công đoàn

In

Thông báo V/v Học Báo Cáo Chuyên đề 1 – Hệ Liên thông

Cập nhật 27/07/2012 - 10:47:31 AM (GMT+7)

          Sinh viên hệ Liên thông đại học khóa L11 và khóa cũ học báo cáo Chuyên đề 1, nội dung: "Phương pháp nghiên cứu khoa học" của ThS. Hoàng Anh lúc 13h30, Chủ nhật, ngày 05.08.2012 tại Hội trường A.


VIDEO CLIPS