Giới thiệu khoa

In

Giới thiệu Khoa Công nghệ Thực phẩm

Cập nhật 28/07/2009 - 12:38:02 AM (GMT+7)
Khoa học thực phẩm: hóa học, hóa sinh, vi sinh vật, vật lý thực phẩm, dinh dưỡng, vệ sinh an toàn, đánh giá cảm quan và phân tích thực phẩm
Công nghệ - Kỹ thuật: công nghệ sau thu hoạch, công nghệ chế biến, công nghệ sinh học thực phẩm, kỹ thuật cơ lý, hóa lý, hóa sinh, tự động hóa, thiết kế công nghệ.
Phát triển và quản lý thực phẩm: marketing thực phẩm, phát triển sản phẩm mới, luật thực phẩm, văn hóa ẩm thực, quản trị sản xuất, quản lý chất lượng, quản lý dự án, công tác kỹ sư.

Chú trọng sử dụng tiếng Anh và Công nghệ thông tin trong đào tạo và nghiên cứu ứng dụng
Chương trình đào tạo KỸ SƯ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM theo đúng chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và được sự hỗ trợ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Công nghệ Thực phẩm Asean (FIFST) và thế giới (IUFoST)


VIDEO CLIPS