Mã Trường

Mã Trường

Sinh Viên STU

Quyết định v/v cấp học bổng học kỳ 2 năm học 2020 - 2021

Cập nhật 19/07/2021 - 07:12:30 AM (GMT+7)

Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) đã ban hành Quyết định V/v cấp học bổng học phí học kỳ 2 năm học 2020 - 2021.

  1. Cấp học bổng trị giá bằng 100% học phí học kỳ 2 năm học 2020 -2021 cho một (1) sinh viên đại học hệ chính quy ngành Quản trị kinh doanh khóa 2017 vì thỏa điều kiện xét học bổng theo Điều 1 Quyết định số 01/QĐ-DSG-TĐKT ngày 04/01/2021 của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn. Xem chi tiết tại đây.
  2. Cấp học bổng trị giá bằng 100% học phí học kỳ 2 năm học 2020 -2021 cho một (1) sinh viên đại học hệ chính quy ngành Thiết kế công nghiệp khóa 2018 vì thỏa điều kiện xét học bổng theo Điều 1 Quyết định số 02/QĐ-DSG-TĐKT ngày 04/01/2021 của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn. Xem chi tiết tại đây.
  3. Cấp học bổng trị giá bằng 100% học phí học kỳ 2 năm học 2020 -2021 cho ba (3)  sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2019 vì thỏa điều kiện xét học bổng theo Điều 1 Quyết định số 03/QĐ-DSG-TĐKT ngày 04/01/2021 của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn. Xem chi tiết tại đây. 
  4. Cấp học bổng trị giá bằng 100% học phí học kỳ 2 năm học 2020 -2021 cho bảy mươi ba (73) sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2020 vì thỏa điều kiện xét học bổng theo Điều 1 Quyết định số 134/QĐ-DSG-TĐKT ngày 20/10/2020 của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn. Xem chi tiết tại đây.
  5. Cấp học bổng trị giá bằng 100% học phí học kỳ 2 năm học 2020 -2021 cho bảy (7) sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2020 theo Điều 1 Quyết định số 135/QĐ-DSG-TĐKT ngày 20/10/2020 của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn. Xem chi tiết tại đây.

Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật