Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

DS hội đồng bảo vệ LVTN_Đợt 1_năm 2020_Hệ Đại học, Cao đẳng và Liên thông ĐH

Cập nhật 29/08/2020 - 07:12:51 AM (GMT+7)

     VPK thông báo đến SV đang làm LVTN - Đại học 2016, Cao đẳng 2016 và Hệ Liên thông ĐH khóa 2018 ( và SV các khóa trước ) Danh sách hội đồng báo cáo LVTN như sau:

1/ Danh sách SV Bảo vệ LVTN:

- Hệ Đại học:

      + Ngành Điện - Điện tử: Sinh viên download Tại đây.

      + Ngành Điện tử Viễn thông: Sinh viên download Tại đây.

- Hệ Cao đẳng: Sinh viên download Tại đây.

- Hệ Liên thông ĐH: Sinh viên download Tại đây.

 2/ Danh sách Hội đồng bảo vệ LVTN:

      + Ngành Điện - Điện tử: Sinh viên download Tại đây.

      + Ngành Điện tử Viễn thông: Sinh viên download Tại đây.

 3/ Danh sách phòng Bảo vệ LVTN: Sinh viên download Tại đây.

Lưu ý:

- Sinh viên có mặt tại Phòng Bảo vệ LVTN vào lúc 7h30, ngày 31/ 8/ 2020 (thứ hai)

- Thứ tự SV lên bảo vệ: Hệ Liên thông, Hệ Cao đẳng và Hệ Đại học.

- SV không nộp LVTN sẽ không được bảo vệ trước hội đồng.

VPK DDT, ngày 29/ 08/ 2020


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật