Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

DS Giáo viên phản biện LVTN_Hệ Đại học và Liên thông ĐH_Đợt 1/ 2020

Cập nhật 25/08/2020 - 09:24:14 AM (GMT+7)

     VPK thông báo đến SV hệ Đại học khóa 2016, Liên thông ĐH khóa 2018, Cao đẳng khóa 2016 ( và SV các khóa trước ) ngành Điện - điện tử, Điện tử Viễn thông danh sách Giáo viên phản biện LVTN.

- Danh sách Giáo viên Phản biện: Sinh viên download Tại đây.

- Lịch gặp GVPB LVTN: Sinh viên download Tại đây.


Lưu ý:

- Sinh viên bắt đầu gặp Giáo viên phản biện từ ngày 26/ 08/ 2020 đến ngày 28/ 08/ 2020 theo lịch gặp trên.

- Mọi thắc mắc đề nghị SV liên hệ VPK.

VPK DDT, ngày 25/ 08/ 2020


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật