Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

TB V/v Thực tập tốt nghiệp đối với SV khóa cũ ( khóa 2014, 2015 )

Cập nhật 07/08/2020 - 03:38:12 AM (GMT+7)

VPK thông báo đến sinh viên các khóa 2014, 2015 hệ Đại học, ngành Điện - Điện tử và Điện tử Viễn thông đã đăng ký thực hiện Thực tập tốt nghiệp như sau:

   - Trường hợp SV đã có nơi TTTN: SV báo gấp về khoa để khoa làm thủ tục cần thiết trước khi đi TT. Thời gian thực tập trong 04 tuần.

   - Trường hợp SV chưa có nơi TTTN: SV sẽ đi thực tập chung đợt với khóa 2016. Dự kiến bắt đầu từ ngày 07/ 09/ 2020 đến ngày 04/ 10/ 2020. SV theo dõi danh sách phân công nơi TT và GVHD trong tuần lễ ngày 31/ 8/ 2020.

VPK DDT, ngày 07/ 8/ 2020 


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật