Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

Kết quả đánh giá của Hội đồng báo cáo đề cương LVTN_Đợt 1_2020

Cập nhật 18/06/2020 - 08:19:25 AM (GMT+7)

       VPK thông báo đến SV đang làm LVTN - Đại học và Liên thông ĐH Kết quả đánh giá của Hội đồng báo cáo đề cương LVTN được tổ chức vào ngày 12/ 06/ 2020: Sinh viên download Tại đây

Lưu ý: SV nộp đề cương đã chỉnh sửa theo ý kiến của hội đồng về VPK. Hạn chót ngày 19/ 06/ 2020 ( thứ sáu ). 

VPK DDT, ngày 17/ 06/ 2020


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật