Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

Danh sách SV Báo cáo đề cương LVTN_Hệ Đại học, Cao đẳng và Liên thông ĐH_Đợt 1/ 2020

Cập nhật 10/06/2020 - 05:00:00 PM (GMT+7)

VPK thông báo đến SV đang làm LVTN - Đại học 2016, Cao đẳng 2016, Hệ Liên thông ĐH khóa 2018 ( và SV các khóa trước ) Danh sách hội đồng báo cáo đề cương LVTN như sau

- Danh sách SV báo cáo đề cương: Sinh viên download Tại đây

Danh sách Hội đồng xét duyệt đề cương LVTN: Sinh viên download Tại đây

Lưu ý:

- SV không nộp đề cương LVTN sẽ không được bảo vệ trước hội đồng.

- SV có mặt tại các phòng báo cáo theo thông báo vào lúc 13h00.

VPK DDT, ngày 11/ 06/ 2020


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật