Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

TB V/v Thay đổi Thời gian Nộp và báo cáo đề cương LVTN_hệ Đại học, Cao đẳng và Liên thông ĐH_Đợt 1_2020

Cập nhật 26/05/2020 - 03:39:11 AM (GMT+7)

       Vì lý do sinh viên không đến trường do dịch Covid-19, theo thông báo của nhà trường, sinh viên bắt đầu học trực tiếp tại trường từ ngày 18/ 05/ 2020 nên ban chủ nhiệm khoa đề nghị các thầy, cô hướng dẫn SV làm LVTN thuộc các hệ Đại học, Cao đẳng và Liên thông ĐH tiếp tục cho SV triển khai các nội dung trong LVTN, SV sẽ nộp báo cáo đề cương và kết quả đã nghiên cứu LVTN theo lịch thay đổi như sau:

1/ Thời gian nộp đề cương và kết quả đã nghiên cứu LVTN: SV nộp cho Giáo viên hướng dẫn vào ngày 10/ 06/ 2020 ( thứ 4 )

2/ Thời gian bảo vệ đề cương và kết quả đã nghiên cứu LVTN trước hội đồng: vào ngày 12/ 06/ 2020 (thứ sáu), bắt đầu từ 13h30.    

Sinh viên theo dõi danh sách hội đồng báo cáo vào buổi sáng ngày 11/ 06/ 2020.

            Khoa Điện – Điện tử thông báo đến Giáo viên hướng dẫn và sinh viên đang thực hiện LVTN sự thay đổi trên.

            Cảm ơn.

VPK Điện - Điện tử, ngày 26/ 05/ 2020


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật