Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

Danh sach GVHD LVTN_Bổ sung các trường hợp đăng ký trễ

Cập nhật 10/05/2020 - 05:00:00 PM (GMT+7)

VPK thông báo đến SV đang thực hiện LVTN Danh sác GVHD LVTN đối với các trường hợp sinh viên đăng ký trễ và đăng ký bổ sung. Sinh viên download Tại đây.

Lưu ý: 

   - SV liên hệ gấp với GVHD để kịp với tiến độ thực hiện chung của khoa ( trong thông báo chung ngày 19/ 04/ 2020 trên website ).

   - Các trường hợp SV chưa đăng ký thì phải đăng ký gấp tại Phòng Đào tạo

VPK Điện - Điện tử, ngày 11/ 05/ 2020


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật