Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

DS GVHD LVTN ( DS Bổ sung và Hiệu chỉnh )

Cập nhật 28/04/2020 - 09:27:38 AM (GMT+7)

VPK thông báo đến SV đang thực hiện LVTN Danh sác GVHD LVTN có Bổ sung và Hiệu chỉnh. Sinh viên download Tại đây.

Lưu ý: SV liên hệ gấp với GVHD để kịp với tiến độ thực hiện chung của khoa

VPK Điện - Điện tử, ngày 28/ 4/ 2020


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật