Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

Thông báo về việc Giảng dạy và học tập theo phương thức trực tuyến

Cập nhật 19/04/2020 - 05:00:00 PM (GMT+7)

VPK Điện - Điện tử thông báo đến sinh viên Thông báo V/v Giảng dạy và học tập theo phương thức trực tuyến. Sinh viên xem nội dung thông báo tại đây.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật