Mã Trường

Mã Trường
photo-231

Tra Cứu OPAC
6.18.2021


Quản lý và sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả
6.18.2021

Quản lý và sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả
  • Sách
  • Nguyễn Việt Dũng.
    Quản lý và sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả / Nguyễn Việt Dũng ed.
    Hà Nội: Bách khoa Hà Nội, 2018.
    719 tr, Minh họa.; 21 cm.
  • 97860495064