Mã Trường

Mã Trường
photo-231

Tra Cứu OPAC
6.18.2021


Quản trị sự thay đổi trong các tổ chức
6.18.2021

Quản trị sự thay đổi trong các tổ chức
  • Sách
  • Hứa Thùy Trang.
    Quản trị sự thay đổi trong các tổ chức / Hứa Thùy Trang ed.
    Hà Nội: Bách khoa Hà Nội, 2018.
    199 tr, 21 cm.
  • 9786049506413