Mã Trường

Mã Trường
photo-231

Tra Cứu OPAC
6.18.2021


Doanh nghiệp tinh gọn : Bộ công cụ mở rộng quy mô dành cho những gã khổng lồ
6.18.2021

Doanh nghiệp tinh gọn : Bộ công cụ mở rộng quy mô dành cho những gã khổng lồ
  • Sách
  • Humble Jez.
    Doanh nghiệp tinh gọn : Bộ công cụ mở rộng quy mô dành cho những gã khổng lồ / Humble Jez ed.
    Hà Nội: Công thương, 2018.
    404 tr, Minh họa.; 24 cm.
  • 9786049314360