Mã Trường

Mã Trường
photo-231

Tra Cứu OPAC
6.18.2021


Vận hành tinh gọn : Bộ công cụ chiến lược dành cho start-ups
6.18.2021

Vận hành tinh gọn : Bộ công cụ chiến lược dành cho start-ups
  • Sách
  • Maurya Ash.
    Vận hành tinh gọn : Bộ công cụ chiến lược dành cho start-ups / Maurya Ash ed.
    Hà Nội: Công thương, 2018.
    271 tr, Minh họa.; 24 cm.
  • 9786049314353