Mã Trường

Mã Trường
photo-231

Tra Cứu OPAC
7.30.2021


Kiến trúc nhà ở nông thôn thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa
7.30.2021

Kiến trúc nhà ở nông thôn thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa
  • Sách
  • Nguyễn Đình Thi.
    Kiến trúc nhà ở nông thôn thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa / Nguyễn Đình Thi ed.
    Hà Nội: Xây dựng, 2020.
    280 tr, minh họa.; 21 cm.
  • 9786048232771