Mã Trường

Mã Trường
photo-231

Tra Cứu OPAC
8.2.2021


Hóa đơn điện tử - giao dịch điện tử và chế độ hóa đơn hiện hành doanh nghiệp cần biết
8.2.2021

Hóa đơn điện tử - giao dịch điện tử và chế độ hóa đơn hiện hành doanh nghiệp cần biết
  • Sách
  • Hải Thành.
    Hóa đơn điện tử - giao dịch điện tử và chế độ hóa đơn hiện hành doanh nghiệp cần biết / Hải Thành ed.
    Hà Nội: Dân trí, 2019.
    351 tr, 24 cm.
  • 9786048877606