Mã Trường

Mã Trường
photo-231

Tra Cứu OPAC
8.2.2021


Bắt đầu câu hỏi tại sao : Nghệ thuật truyền cảm hứng trong kinh doanh
8.2.2021

Bắt đầu câu hỏi tại sao : Nghệ thuật truyền cảm hứng trong kinh doanh
  • Sách
  • Sinek Simon;.
    Bắt đầu câu hỏi tại sao : Nghệ thuật truyền cảm hứng trong kinh doanh / Sinek Simon; 9ed.
    Hà Nội: Công thương, 2020.
    346 tr, 21 cm.
  • 9786049912504