Mã Trường

Mã Trường
photo-231

Tra Cứu OPAC
8.2.2021


Deep Human - 5 siêu kỹ năng thiết yếu trong kỷ nguyên công nghệ 4.0
8.2.2021

Deep Human - 5 siêu kỹ năng thiết yếu trong kỷ nguyên công nghệ 4.0
  • Sách
  • Khánh Trang (dịch).
    Deep Human - 5 siêu kỹ năng thiết yếu trong kỷ nguyên công nghệ 4.0 / Khánh Trang (dịch) ed.
    Hà Nội: Thế giới, 2020.
    271 tr, 21 cm.
  • 9786047780105