Mã Trường

Mã Trường
photo-231

Tra Cứu OPAC
8.2.2021


Kỹ năng đàm phán bậc thầy
8.2.2021

Kỹ năng đàm phán bậc thầy
  • Sách
  • Bích Phương (dịch).
    Kỹ năng đàm phán bậc thầy / Bích Phương (dịch) ed.
    Hà Nội: Dân trí, 2020.
    267 tr, Hình vẽ.; 21 cm.
  • 9796048898236