Mã Trường

Mã Trường
photo-231

Tra Cứu OPAC
8.2.2021


Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ
8.2.2021

Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ
  • Sách
  • Cao Thị Ý Nhi.
    Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ / Cao Thị Ý Nhi 3ed.
    Hà Nội: Đại học kinh tế quốc dân, 2018.
    xiii, 472 tr, 24 cm.
  • 9786049464256