Mã Trường

Mã Trường
photo-239

Văn bản pháp luật (VBPL) chung

Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Điều lệ trường đại học

Cập nhật 09/09/2015 - 04:47:52 AM (GMT+7)

Ngày 10 tháng 12 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ban hành Điều lệ trường đại học, đây là văn bản quan trọng phục vụ công tác quản lý điều hành trong cơ sở giáo dục đại học.