Mã Trường

Mã Trường

Thông Báo

Thông báo nhận kết quả đăng ký làm bài thi tốt nghiệp cuối khóa tổ chức trong học kỳ 2 năm học 2020 - 2021

Cập nhật 22/04/2021 - 08:57:46 AM (GMT+7)
  1. Thông báo thực hiện bài thi tốt nghiệp cuối khóa tổ chức trong học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 áp dụng chung cho sinh viên đại học, cao đẳng và liên thông đại học (xem chi tiết)
  2. Thông báo nhận kết quả đăng ký làm bài thi tốt nghiệp cuối khóa tổ chức trong học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 (xem chi tiết)

Các Nội Dung Liên Quan


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật