Mã Trường

Mã Trường

Sinh Viên STU

Quyết định Cấp học bổng tuyển sinh năm 2020.

Cập nhật 21/10/2020 - 07:57:49 AM (GMT+7)

Ngày 20/10/2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) đã ban hành Quyết định số 134/QĐ-DSG-ĐT v/v Cấp học bổng tuyển sinh năm 2020.

- STU cấp học bổng cho 361 thí sinh trúng tuyển và nhập học đại học chính quy tại Trường theo Quyết định số 300/QĐ-DSG-HBTS ngày 26/12/2019, cụ thể:

1. Cấp "Học bổng tài năng" trị giá bằng 100% học phí 4 năm học và giấy khen cho 115 thí sinh trúng tuyển và nhập học đại học chính quy tại Trường.

2. Cấp "Học bổng tài năng" trị giá bằng 50% học phí 4 năm học và giấy khen cho 86 thí sinh trúng tuyển và nhập học đại học chính quy tại Trường.

3. Cấp "Học bổng tài năng" trị giá bằng 50% học phí năm học thứ nhất và giấy khen cho 113 thí sinh trúng tuyển và nhập học đại học chính quy tại Trường.

4. Cấp "Học bổng khuyến khích" trị giá bằng 20% học phí học kỳ 1 năm thứ nhất cho 47 thí sinh trúng tuyển và nhập học đầu tiên bậc đại học chính quy tại Trường.

- Danh sách sinh viên được cấp học bổng xem chi tiết tại đây.

* Đối với "Học bổng tài năng" điểm xét không tính điểm ưu tiên, không nhân hệ số; Học bổng sẽ được thực hiện theo từng học kỳ và duy trì tiếp tục nếu điểm trung bình học kỳ trước đó của sinh viên ≥ 7.0 điểm; Học bổng được tính đối với các học kỳ chính khóa, không bao gồm học phí các môn mà sinh viên đăng ký học lại.

Quyết định cụ thể xem tại đây


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật