Giới thiệu khoa

In
  • Giới thiệu khoa

    GIỚI THIỆU KHOA KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH

    Khoa Kỹ Thuật Công Trình Trường Đại học Công nghệ Sài gòn được thành lập từ  năm 1997, với nhiệm vụ đào tạo kỹ sư xây dựng chuyên ngành Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp ở bậc Cao đẳng và Đại học. (19/04/2016) Chi tiết

photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin

VIDEO CLIPS